Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi
1- Taraflar

1.1: Bu sözleşme hizmetler alanında belirti edilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) gerçekleştiren İyi Web Tasarım Yazılım firması  ile Yeni müşteri kaydı alanında belirti edilen detayları ile belirti edilen şahıs / kurum (Müşteri olarak anılacaktır.) arasında İyi Web Tasarım'ne ait olan www.iyiwebtasarim.com  internet adreslerinde etkinlik gösteren Internet sitesinin (Site olarak anılacaktır.) tüketimi ve bu site üstünden satın alıncak hizmetleri alçakta belirti edilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bulguların doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- Konusu

2.1: İş bu sözleşme müşteri doğrulusunda site üstündeki prosedürlerinde , siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt prosedüründe vermiş bulunduğu bulgular tarafında yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde seçimleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında İyi Web Tasarım'ne ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve prosedür açıklamaları alttaki gibidir.

2.2: Üyelik verileri müşteri doğrulusunda üye olunma sırasında girilen bulgulardir. Bu bulgular oluşturulan prosedürlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu verileri hatasız kusursuz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

3- Sorumluluklar

3.1: İyi Web Tasarım, müşterinin isteği üstüne sipariş olarak ulaştırdığı hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile İyi Web Tasarım  alakalı ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz hususu siparişte belirti edilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam oran ile belirtilerek müşterinin aylık ya da senelik ödeme seçimlerine göre ödemesi lüzumen ücretler İyi Web Tasarım  doğrulusunda bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve prosedürlerin onaylanmasından sonra İyi Web Tasarım  müşteri siparişi detayında tespit edilen hizmete dair Kontrol Panel, FTP, SQL ve E-Mail kullanıcı adları ve Şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin mesulğu müşterinin mesulluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri mesul olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde İyi Web Tasarım   doğrulusunda aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, Hosting hesabından faydalanırken İyi Web Tasarım   doğrulusunda yayınlanan her türlü ihtar yada açıklamaya uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış bulunduğu bulundurma hizmetinde kendine bedava ve sınırsız olarak verdiği hizmetleri tekrar ücretli ya da bedava ve/ya da sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü şahıslara dağıtamaz, satamaz.

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip bulunduğu program ve uygulamaları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya ya da programlara erişmemeyi, bu tarz bir problemden ötürü rastgele bir problem yaratmayı oluşturabilecek problem ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri Alan Adı, Hosting ve ya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan ya da sözleşme boyunca yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer mesullukların kendine ait bulunduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde bulundurduğu bütün dosya, döküman ve programlardan, internet sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı bütün prosedürlerden kendisi mesul bulunduğunu, söz hususu veri, bilgi ve beyanların meşruara aykırılığından doğabilecek bütün hukuki ve cezai mesulluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

3.8: İyi Web Tasarım, sağladığı hizmet içerisinde tespit edilen müşteri bulgularınin yanlış kullanımlarından, veri içeriklerinden, E-Mail ile sarfedilen bütün verilerden doğabilecek hiç bir parasal ya da manevi zararlardan mesul tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. 

3.9: İyi Web Tasarım, müşteri doğrulusunda sipariş verilmiş ve ödemesi problemsiz olarak gerçekleştirilmiş program prosedürlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil isteği ile ücreti ödenen Alan Adı ‘nın sahibi müşteridir. İyi Web Tasarım  bu hususta müşterinin istekleri tarafında Alan Adı üstünde prosedür yapabilecektir. Müşteri doğrulusunda Alan Adı üstünde bir düzenleme, farklılık ve aktarma isteklerini Ücretli olarak en kısa vakitde yapacaktır.

4- Süre

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme prosedürlerinin Internet içerisinden İyi Web Tasarım  firmasına iletilmesi ile beraber tarafların belirti edilen hak ve mesullukları başlar.

4.2: Sözleşme zamanı müşterinin alakalı hizmet amacıyla sipariş sırasında seçmiş bulunduğu ödeme periyodu gibidir.
 

5- Ücret

5.1: İş bu sözleşmede belirti edilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş prosedürü sırasında belirti edilen oran kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplamaları yapılır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

5.2: İyi Web Tasarım   eskiden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üstünde ileriye dönük olarak farklılık yapma hakkını gizli tutar. Müşteri iş bu farklılıklar hususu ile alakalı şuandan meydana gelebilecek farkılıkları kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Alınan hizmetin faturası döviz ise fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üstünden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. işgünü sonuna kadar sipariş prosedürü sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı & PayPal hesabından, kredi kartı & PayPal ile ödeme talimatı yok ise müşteri etkileşim adresinde belirti edilen banka hesap numaralarına ya da İyi Web Tasarım  firmasına elden ödemekle yükümlüdür.

5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda İyi Web Tasarım  kur farkı faturası kesme hakkını gizli tutar.

5.6: İyi Web Tasarım  müşteri ödeme prosedürünü tamamlayıncaya kadar alakalı hizmeti kapatma, açma hakkını gizli tutar.

5.7: Sipariş sırasında belirtildiği gibi denetim panel lisansları, sunucu / sanal sunucu prosedürlerinde geri ödeme yapılmaz.

6- Askıya Alınma

6.1: Ödeme hususu ile alakalı problem yaşanması, kredi kartı& PayPal ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon problemleri ya da hüküm ve yükümlülükler ile alakalı maddelerden ötürü İyi Web Tasarım, müşteriye verdiği hizmetlerin bütününü, E-Mail, Web, FTP hesaplarının tamamını durdurma hakkını gizli tutar.

6.2: Bu durumun devam boyunca müşteri adına E-Mail, Web, FTP erişimleri yapılamaz ve E-Mail hesapları bloke olarak ; gelen E-Mail’ ler geri çevrilir.

6.3: Sunucu üstünde site başına en çok CPU ve RAM kullanım seviyesi %15 ‘dir . %15 ‘ limitini geride bıraktığımız kullanıcı hesapları , ilk uyarının sonrasında kapatılır ve askıya alınır.

6.4: Sunucu üstündeki bütün programların güvenliği müşterilerimize aittir. Okuma ve Yazma izninden ve aynısı gibi izinlerden kaynaklanabilecek yada programınız ile alakalı kaynaklanabilecek rastgele bir hususta hiçbir şekilde şirketimiz mesul değildir!…

 

7- Fesih

Müşteri iş bu sözleşmenin rastgele bir maddesine aykırı davranarak mesulluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bulguların doğru olmadığının belirlenmesi durumunda, İyi Web Tasarım  hiç bir ihtar ve ihbara lüzum kalmaksızın sözleşmeyi tek doğrultulu olarak fesih etme hakkına sahiptir. Müşteri İyi Web Tasarım firmasını Forum, blog vb. sitelerinde firmayı karalama hedefli yazdığı konulardan mesul tutulup ile alakalı meşru prosedür başlatılmasını ve yedeklerini verilmemek üzere sistemden silineceğini, kabul ve taahhüt eder.

8- Etkileşim ve Bilgi Adresleri

8.1: Taraflar hususu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat amacıyla taraflar sipariş adresinde belirti edilen posta adreslerini meşru ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere oluşturulan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait farklılıklar başka tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: İyi Web Tasarım  sözleşme zamanı içersinde müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstre’ si gönderebilir. Müşteri söz hususu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz hususu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra meşru anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık müracaat ve kullanım tarihini takip eden günlerde, İyi Web Tasarım ilk 2 günlük vakit içerisinde hesabı askıya alarak, kullanıcıya bildirir. Ödenmeyen faturalarda, fatura takibine müteakiben ek 1 günlük vakit sonucunda alakalı hizmet fes edilir. Müşteri hizmet aldığı ilk günden itibaren temerrüde düşülmesi durumunda hesap askıya alınması ve hesap kapatılmasını  beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak amacıyla İyi Web Tasarım ’ nın dava yada icra takibi açması durumunda de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç seviyesinın %50’si kadar cezai şart, %10’u Avukatlık Ücreti ve başka bütün meşru giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- Geri İade Koşulları

10.1: İyi Web Tasarım  sayfasından satın aldığınız program müşterinin üstüne lisans yapıldığı amacıyla geri iade hakkına sahip olmadığı bilgi kapasitesi verilmiş müşteri kabul etmiştir.

11- Yetki sahibi Mahkeme ve İcra Daireleri

11.1: İş bu sözleşme bununla beraber 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin Internet içerisinde İyi Web Tasarım ’ ne gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). İyi Web Tasarım   lüzum gördüğü taktirde yeni maddeler ve/ya da alt başlıklar ekleyebilir, çıkarabilir ya da maddeler üstünde farklılık yapabilir. Müşteri bu farkılıkları eskiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

11.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Atakum / SAMSUN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir!…

11.3: İş bu uyuşma 11 madde ve 35 Alt başlıktan müteşekkil olup, taraflarca tamamiyle okunup bütün hükümleri kabul edilmiştir.

SMS ABONELİK