Dernek & Belediye Sitesi i2
ÜCRETSİZ KURULUM

Scripti Güvenlik Sebebiyle Html(KODLAMASIZ HALİ) Olarak Yükledik Bu Yüzden Scriptin Html Halinde Sorunlar Olabilir. Size Gönderdiğimiz Script Full Ve Herşeyi Denenmiş Vaziyettedir..

499.00

2147483647

DERNEK-KOY TANITIM-BELEDİYE

Php + Mysql

5 Bonus Nedir ?

Demo İncele

Açıklama

Php + PDO (Mobil Uyumlu)

1- Responsive Mobil Uyumlu Tasarım. (Tablet ve Telefonlarınızda kusursuz görünüm.)
2- Responsive Gelişmiş Yönetim Paneli Sayesinde Sitedeki Tüm Alanları Yönetebilirsiniz.(Telefon ve Tabletinizden Yönetim Panelini mobil uyumlu kullanabilirsiniz.)
3- Sınırsız Sayfa Ekleme / Silme / Düzenleme.
4- Slider Alanı Yönetimi.
5- Sınırsız Haber Ekleme / Silme Düzenleme.
6- Firma Bilgileri, Site başlığı, anahtar kelime ve site açıklamasını admin panelinden belirleyebilirsiniz.
7- Proje Kategorileri Ekleme / Silme / Düzenleme
8- Proje Sayfaları Yönetimi. Sınırsız Ekleme / Silme / Düzenleme. (Etiket Sitemi)
9- Sınırsız Referans ekleme / silme / düzenleme
10-Panelden menü isim değiştirme
11-Panelem popup bilidrim düzenleme
12- İletişim Sayfası Ayarları
13- Google Mapstan Konumunuzu seçtiğinizde iletişim sayfasında maps haritanız çıkmaktadır.
14- Sosyal Medya Link Yönetimi.
15- Sef Seo Link Yapısı ile googlede daha çabuk index alma.
16- Ve daha bir çok özellik.

 

 

Dernekler, gerçek ya da tüzel en az yedi bireyin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir hedefi yapmak üzere, bilgi ve çalışmalarını sıksık olarak birleştirmek hedefiyla oluşturdukları, tüzel şahısliğe sahip şahıs topluluklarıdır.

Burada ilgi edilecek noktalar şunlardır.

Dernekler şahıs topluluğudur.
Dernekler En az 7 şahıs ile kurulur.
Dernekler Hukuka ve ahlaka aykırı olarak kurulumaz.
Dernekler Kazanç üstüne kurulamaz.
Dernekler tüzel şahısliğine sahiptir.


 Dernek Nedir, Özellikleri Nelerdir ?


Herkes eskiden izin almaksızın dernek kurabilir. Dernek kurucuları ise fiil ehliyetine sahip olması gerekir.

Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve lüzumlu belgeleri yerleşim yerinin olduğu yerin en büyük mülkî amirine verdikleri anda tüzel şahıslik kazanırlar. Mülki amir ise bu belgeleri 60 Gün içersinde inceleyip noksanlık olup olmadığını belirleme eder. Eğer noksanlık varsa dernek kurucularına hali tebliğ ederek 30 gün içersinde bu noksanlıkların düzeltilmesini ister. Eğer bu noksanlık düzeltilmezse hali asliye hukuk mahkemesine savcılık aracılığı ile bilidirir. Aykırılığın olmaması yada olan aykırılığın düzeltilmesi halinde, dernek dernekler kütüğüne kayıt edilir.

Dernek kuruldukları andan itibaren ilk 6 ay içersinde genel kurulu toplamak ve mecburi organlarını meydana getirmek mecburiyetindedir.

Derneklere fiil ehliyeti olan her gerçek ve tüzel şahıslar üye olabilir.
Üyelik amacıyla aranan kriterler kaybolursa üyelik kendi kendine düşer.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Derneğin mecburi organları şunlardır, genel kurul, idare kurulu ve kontrol kuruludur.
Burada şunu bilmek gerekir.
Genel kurul, derneğin en yetki sahibi karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul en geç 3 senede bir toplanmak zorundadır.

Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu vazifesini kanuna ve dernek tüzüğüne ideal olarak yerine getirir.
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirti edilen sayıda üyeden oluşur.

Dernekler kendi kendine, kurul kararı ile ve mahkeme kararı ile sona erebilir. Derneklerin kendi kendine sona erme sebepleri şunlardır;

Dernekler, alttaki hâllerde kendi kendine sona erer:
1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi ya da zamanın sona ermesi,
2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve mecburi organların oluşturulmamış olması,
3. Borç ödemede acze düşmüş olması,
4. Tüzük gereğince idare kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi,
5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

Burada şunu da bilmek gerekir; Her ilgili, sulh  hâkiminden, derneğin kendi kendine sonra erdiğinin belirlemeini isteyebilir.

Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek şahıslar, dernek kurabilirler ya da kurulmuş derneklere üye olabilirler.

SMS ABONELİK